Vidarstiftelsen stödjer goda initiativ

Om Stiftelsen

Vidarstiftelsen är en allmännyttig stiftelse vars ändamål är att stödja antropososkt inspirerade initiativ, företrädesvis i Sverige. Ändamålet ska förverkligas genom utdelande av stipendier till enskilda eller stöd till verksamheter av medicinsk, pedagogisk, religiös, konstnärlig, vetenskaplig, social, praktisk eller annan art.

Om oss

Ansökan

Vidarstiftelsens förmögenhet

Vid grundandet av Vidarstiftelsen 1962 avsattes ett stiftelsekapital på 10 000 kronor. Vid utgången av år 2018 uppgick stiftelsens egna kapital till 99 miljoner kronor.

Förvaltning genom ägande och delaktighet

Vidarstiftelsen förvaltar sin förmögenhet i syfte att använda avkastningen till utdelningar i enlighet med stiftelsens ändamål. Del av Vidarstiftelsens ändamålsuppfyllelse sker genom andelsägande i koncern- och intresseföretag samt andra företag. I koncernen ingår uppemot 30 företag bland annat verksamma inom branscherna livsmedel, bygg och anläggning samt fastighetsförvaltning.

Inspiration och läsning

Ytterjärnaforum.se / Magasinet bevakar vi ständigt nya initiativ och idéer. Genom artiklar, intervjuer, notiser och blogginlägg lyfts projekt, människor och aktiviteter inom vårt verksamhetsområde samt närliggande områden.

Stöd oss

Donationer till Vidarstiftelsen tas tacksamt emot och ger oss möjlighet att stödja ännu fler samhällsprojekt och andra allmännyttiga projekt utifrån vårt ändamål.

Bankgiro: 766-8163

Mat, Odling, Klimat & Miljö

länk

Människan som kulturskapare

länk

Vård & Omsorg

länk

Pedagogik & Utbildning

länk