Antroposofi

Vad är egentligen antroposofi?

I centrum för all antroposofisk verksamhet står människan, hennes fria utvecklingsmöjligheter och hennes förmåga att ta ansvar för både sig själv, samhället och miljön. Antroposofi handlar om människans växande. Pedagogiken i Waldorfskolorna respekterar just den växande människan i barnet, det ekologiska kretsloppsjordbruket tar ansvar för både giftfria produkter och miljön, det omfattande arbetet med funktionshindrade barn och vuxna präglas av respekt för människors lika värde och utvecklingsmöjligheter, antroposofisk vård eftersträvar en läkning i hela människan, etisk ekonomi och sociala gestaltningar – allt vilar på de värden som våra moderna demokratiska samhällen grundar sig på, nämligen respekten för människans inneboende utvecklingsmöjligheter och respekten för hennes frihet och hennes syn på sig själv som en skapande individ.
Människan ses därmed som något mer än en fysisk materiell varelse.

Antroposofi är ett ord sammansatt av två grekiska ord – Anthropos (människa) och Sophia (vishet). Ordet dyker första gången upp under 1500-talet. Idag står det i huvudsak för den antroposofiska filosofi som formades av Rudolf Steiner (1861-1924), österrikisk naturvetare och tänkare. Han engagerade sig bl a i den flertusenåriga diskussionen om humaniora kontra naturvetenskap och använde sig av begreppet humanvetenskap (Geisteswissenschaft) – en vetenskap där både humaniora och naturvetenskap kan korsbefruktas.

Rudolf Steiner (1861-1925) verkade i början av 1900-talet, men mycket i hans förhållningssätt är idag mer aktuellt än någonsin – till exempel, metoder om kunskapande meditation som ett sätt att leva med större medvetenhet – något som Steiner tidigt förespråkade. Steiner har också i samarbete med olika professioner initierat utvecklingen av bland annat den antroposofiska hälso- och sjukvården, waldorfpedagogiken, den biodynamiska odlingen och den så kallade läkepedagogiken, som hjälpt många barn och vuxna med autistiska diagnoser och andra sociala problem.

Under åren har dessa områden utvecklats vidare av många engagerade personer.