Ansökan

Hos Vidarstiftelsen kan du ansöka om stöd till en verksamhet eller stipendium för studier eller forskning.

Vem kan ansöka?

För att medel ska beviljas måste syftet med ansökan överensstämma med Vidarstiftelsens ändamål; att stödja antroposofisk inspirerande initiativ av medicinsk, pedagogisk, konstnärlig, vetenskaplig, praktisk eller annan art, företrädesvis i Sverige.

Ansökans utformning

Din ansökan ska bestå av:

  • ansökningsblankett / application form
  • personligt brev
  • relevanta bilagor

Vidarstiftelsen kan inte behandla din ansökan om den inte är komplett. I ett kort följebrev beskriver du vem du är och varför du/ni söker medel.

Bifoga kopior av dokument som styrker din ansökan. Gäller ansökan stöd till en verksamhet bifoga budget, årsredovisning, projektbeskrivning mm. Om du som enskild person söker stipendium för exempelvis studier eller forskning bifoga dokumentation såsom betyg, intyg eller antagningsbesked. Bifoga även relevant ekonomisk information.

Inkomna ansökningar behandlas på Vidarstiftelsens styrelsemöten som äger rum 3-4 gånger per år.
Svarstiden kan därför variera och vara upp till 4 månader.

ANSÖKNINGSBLANKETT

Ladda ner blankett för ansökan

Download the application form

Posta ansökan till:
Kulturcentrum 14
153 91 Järna

eller skicka via epost till info@vidarstiftelsen.se