Vidarstiftelsen stödjer goda initiativ

Om Stiftelsen

Vidarstiftelsen är en allmännyttig stiftelse vars ändamål är att stödja antroposofiskt inspirerade initiativ, företrädesvis i Sverige. Ändamålet ska förverkligas genom utdelande av stipendier till enskilda eller stöd till verksamheter av medicinsk, pedagogisk, religiös, konstnärlig, vetenskaplig, social, praktisk eller annan art.

Om oss

Ansökan

Förvaltning genom ägande och delaktighet

Vidarstiftelsen förvaltar sina tillgångar i syfte att använda avkastningen till utdelningar i enlighet med stiftelsens ändamål. Del av Vidarstiftelsens ändamålsuppfyllelse sker genom andelsägande i koncern- och intresseföretag samt andra företag. I koncernen ingår cirka 20 företag bland annat verksamma inom branscherna livsmedel och bygg samt fastighetsförvaltning.

Inspiration och läsning

Ytterjärnaforum.se bevakar vi nya initiativ och idéer genom artiklar, intervjuer och notiser inom vårt verksamhetsområde samt närliggande områden.

Stöd oss

Donationer till Vidarstiftelsen tas tacksamt emot och ger oss möjlighet att stödja ännu fler samhällsprojekt och andra allmännyttiga projekt utifrån vårt ändamål. Bankgiro: 766-8163

Om du specifikt vill stödja vårt engagemang för den antroposofiska, integrativa hälso- och sjukvårdens möjligheter i Sverige kan du sätta in ditt bidrag på bankgiro 5368-4072 eller swisha till 1236284939. Antroposofisk hälso- och sjukvård bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolmedicinen kompletteras med väl beprövade antroposofiska terapier och naturläkemedel.

Mat, Odling, Klimat & Miljö

länk

Människan som kulturskapare

länk

Vård & Omsorg

länk

Pedagogik & Utbildning

länk