Kapitalförvaltning

 

Vidarstiftelsens förmögenhet

Vid grundandet av Vidarstiftelsen 1962 avsattes ett stiftelsekapital på 10 000 kronor.
Vid utgången av år 2018 uppgick stiftelsens egna kapital till 99 miljoner kronor.

Förvaltning genom ägande och delaktighet

Vidarstiftelsen förvaltar sin förmögenhet i syfte att använda avkastningen till utdelningar i enlighet med stiftelsens ändamål. Del av Vidarstiftelsens ändamålsuppfyllelse sker genom andelsägande i koncern- och intresseföretag samt andra företag. I koncernen ingår uppemot 30 företag bland annat verksamma inom branscherna livsmedel, bygg och anläggning samt fastighetsförvaltning.