Kapitalförvaltning

 

Förvaltning genom ägande och delaktighet

Vidarstiftelsen förvaltar sina tillgångar i syfte att använda avkastningen till utdelningar i enlighet med stiftelsens ändamål. Del av Vidarstiftelsens ändamålsuppfyllelse sker genom andelsägande i koncern- och intresseföretag samt andra företag. I koncernen ingår cirka 20 företag bland annat verksamma inom branscherna livsmedel, bygg samt fastighetsförvaltning.