Om oss

Historia

Vidarstiftelsen är en allmännyttig stiftelse, som bildades 1962 av stiftelsen Agape tillsammans med Frans Carlgrens Fond med ett stiftelsekapital på 10.000 kronor.

En av grundarpersonligheterna var Åke Kumlander (1918 – 2002) som genom stiftelsen ville stödja den antroposofiska rörelsen och antroposofiskt inspirerade verksamheter, företrädesvis i Sverige. Han ägnade därefter större delen av sitt liv åt att förverkliga sin vision.

Genom Åke Kumlanders arbete under 60-, 70-, 80- och 90-talet växte Vidarstiftelsens förmögenhet och många viktiga projekt kunde förverkligas i Järna, men även på andra håll.

Namnet Vidarstiftelsen är hämtat ur nordisk mytologi där Vidar är en av asagudarna. Guden Vidar beskrivs som tystlåten och mycket stark. Han är en av de gudar som överlever in i den nya eran efter Ragnarök och efter att Fenrisulven dödats.

Stiftelsens utveckling har i synnerhet möjliggjorts genom Åke Kumlanders välkända och omtalade förmåga och engagemang.

Styrelse

Anders Kumlander, ordförande
Juhani Selvani, ledamot
Tora Kumlander, ledamot