Saltå Kvarn

Saltå Kvarn

Vidarstiftelsen är via dotterbolaget Steneken Holding AB majoritetsägare i Saltå Kvarn AB med ca 94 procent ägarandel. Resterande andelar ägs av ett par mindre aktieägare. Genom stiftelsens kapitalplace­ring i Saltå Kvarn främjas det ekologiska kretsloppsjordbrukets utveckling i Sverige. Genom bolagets importverksamhet främjas likaledes krets­lopps­jordbrukets utveckling i andra delar av världen.

VILL DU VETA MER?

Läs mer på saltakvarn.se